Με το Οδικό μας service, γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι τα πράγματά σας θα παραδοθούν στην πόρτα του παραλήπτη σας στον προκαθορισμένο χρόνο.

Σας προσφέρουμε πάντοτε την οικονομικότερη λύση, είτε πρόκειται για μεγάλα φορτία (παλέτες) είτε για μικρότερα δέματα.

Γνωρίζοντας κάθε βήμα για την αποστολή σας, έχετε πάντοτε την πληροφόρηση που χρειάζεστε σε πραγματικό χρόνο.

Το εξειδικευμένο προσωπικό είναι πάντοτε διαθέσιμο για να σας προσανατολίσει στη σωστή επιλογή του μεταφορικού μέσου.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι, θα επιλέξουμε το δίκτυο με τη συντομότερη διαδρομή, σχετικά με την περιοχή εξωτερικού που  μας έχετε δώσει την εντολή να παραλάβουμε ή να παραδώσουμε τα πράγματά σας.

Με την παραπάνω πολιτική που ακολουθούμε, με φιλική συνεργασία και προγραμματισμό, σας διασφαλίζουμε τη συνέπεια προς τους πελάτες σας ως προς τα διαθέσιμα αποθέματα τη σωστή χρονική στιγμή.